ELEMENTS URBANS

PER A UN ENTORN DE MÉS QUALITAT
En l'apartat d'elements urbans disposem de diferents famílies de productes, per donar solució a les necessitats de l'entorn.

Aquests grups estan formats per les marquesines amb els seus complements, els panells i estructures lluminoses per a la comunicació, les papereres urbanes, bancs, fitons, jardineres, baranes, tanques de contenció i complements, així com també aparcabicicletes, cendrers per exterior i d'altres elements que vesteixen un municipi. A CHAPER aconseguim amb aquests productes, solucions en seguretat, qualitat de vida i decoració.

BANCS I TAULES
Els bancs i taules són uns elements funcionals i decoratius en el municipi, i poden delimitar espai a més de ser l'essència del que anomenem mobiliari urbà, un punt on descansar, gaudir de l'entorn i de reunió social.

PAPERERES I PUNTS DE RECICLATGE
Les papereres ens ajuden a conservar l'entorn net i ordenat, distribuïdes de manera còmoda per l'usuari, integrades en l'entorn però clarament senyalitzades, tant per detectar la seva ubicació, com per la clara selecció dels diferents tipus de materials de reciclatge.
Molts dels models es presenten individualment o en els anomenats "punt net" on estructures homogènies agrupen els diferents contenidors per al reciclatge.


MARQUESINES I PARADES DE BUS
El transport públic és l'enllaç entre el peató i el trànsit de vehicles, per tal de senyalitzar i adequar punts d'embarcament, CHAPER disposa d'una família d'elements que parteixen de la simple banderola de senyalització de parada de bus fins a la complerta marquesina amb llum que fa les funcions indicatives, informatives i de seguretat del vianant davant de la intempèrie i el trànsit.ran ventall de solucions diverses.

FITONS I VALLES
Per delimitar espais i protegir zones es necessari disposar d'elements sòlids i segurs que no es desavinguin amb l'entorn i si es possible serveixin per millorar la seva estètica arquitectònica, per tant a COMUNICAL disposem de dos grans línies: metall i fusta tractada, cada una adequada per l'entorn més idoni.

JARDINERES
Dins d'un municipi les jardineres són petits espais verds que donen vida a places, parcs i altres espais peatonals. El seu disseny es suma a la pròpia bellesa dels jardins i la flora que conté i ens serveix de doble funció al ser un element que delimita i tanca espais.

APARCABICICLETES
Per la promoció del transport ecològic i l'esport ens trobem que un municipi cal que estigui equipat amb un pla per la mobilitat amb bicicleta, format per carrils bici ben senyalitzats, però igual que amb les parades de bus, necessitem llocs on el ciclista pugui guardar d'una manera ordenada i segura el seu vehicle i prosseguir com a vianant.