ENTORN MEDIAMBIENTAL

PER A UN ÚS MÉS RACIONAL I RESPECTUÓS AMB EL MEDI AMBIENT
En poc temps el territori ha estat testimoniatge de la transformació d'un entorn rural en un paisatge dominat pels espais urbanitzats. Aquesta transformació ens duu a respectar el valuós patrimoni natural i buscar noves eines per sensibilitzar la població i educar-la en l'ús d'aquest medi que tant ha tributat en un ús fins ara poc respectat.

A CHAPER, des dels inicis, hem treballat per donar solucions en l'àmbit de la senyalització a l'hora d'actuar dintre d'aquest medi, la qual cosa ens permet descobrir el seu valor i l'interès per conservar-lo.

SENYALITZACIÓ DIRECCIONAL I IN SITU DE LLOCS D'INTERÈS

L'espai natural ens ofereix una àmplia possibilitat de recórrer el nostre territori natural, gaudir-ne i descobrir-ne els entorns més característics. Per ser respectuosos amb aquest entorn cal adreçar l'usuari pels camins recomanats i donar a conèixer els elements del nostre patrimoni natural i cultural. 

A CHAPER disposem d'una gamma de productes fets amb materials que s'integren i respecten el medi ambient, com les fustes amb certificat FSC. (Forest Stewardship Council).

PUNTS D'INFORMACIÓ
Perquè la informació sigui efectiva s'ha de presentar l'oferta de l'entorn d'una manera atractiva i entenedora. A CHAPER us oferim diversos panells informatius per col·locar en llocs clau, com ara aparcaments, punts d'informació, centres d'interpretació..., perquè l'usuari tingui una visió global d'allò que s'hi trobarà i perquè li resulti més interessant el recorregut final.


SENYALITZACIÓ DE SERVEIS PER A PLATGES
La senyalització és un element important per a la qualitat i seguretat de les nostres platges. Informar l'usuari dels serveis de què disposa i orientar-lo de la situació de cada element l'ajuda a gaudir de la qualitat de l'entorn, a conservar-la i a augmentar-la.

A CHAPER hem desenvolupat una gamma de productes, pensats per solucionar aquestes necessitats, i resistents a l'entorn corrosiu.

SENYALITZACIÓ DE CARRIL DE BICICLETA DE MUNTANYA...
Fomentar la bicicleta, dintre de la nostra xarxa de senders, és una aportació positiva que ens ajuda a descobrir l'entorn i a col·laborar amb l'oferta turística del territori. 

És important que la bicicleta convisqui amb l'usuari del carrer d'una manera segura, per això a CHAPER disposem d'elements que regulen i ordenen l'ús d'aquestes vies.

MOBILIARI I COMPLEMENTS DE FUSTA
Per crear un paisatge agradable i respectuós amb el medi ambient és imprescindible la bona integració dels elements amb l'entorn que els envolta.

A CHAPER disposem d'una sèrie d'elements, com ara taules de pícnic, bancs de descans, papereres..., que ajuden a gaudir del medi i que contribueixen amb el bon ús a respectar el medi ambient.