OXI-CORTEN

OXI-CORTEN
PERFILS DE TALL LÀSER EN ACER CORTEN
OxiCOM, és una gamma d’elements per a la senyalització marcada pel seu disseny i material. Aquest producte no es limita a la seva funcionalitat, sinó que té la qualitat de ser decoratiu, artístic i personalitzat, tant per al client com per a l’entorn on ha d’integrar-se.

Característiques:

Els acers "tipus Corten" tenen un alt contingut de coure, crom i níquel que aconsegueix que la capa d'òxid superficial que es forma en els acers no inoxidables tingui unes característiques especials.

La corrosió de l'acer (en condicions normals) queda interromput a causa de l'acció autoprotectora de l'òxid i ofereix millors resultats que galvanitzats o pintures.

L'aspecte estètic de la pàtina d'òxid resulta apreciat perquè evoluciona amb el temps. Els acers "joves"són més ataronjats i amb una textura fina, mentre que els més envellits són més marronosos i la seva textura és més rugosa.