ENTORN TURÍSTIC

UNA VIA ESSENCIAL D'OCI
Actualment, anem cap a una societat de l'oci, i cada vegada tindrem més temps per gaudir-ne i fer activitats. El compromís del sector turístic és l'aposta per un turisme de qualitat i per donar cobertura real a la demanda de l'usuari, amb la potenciació d'un turisme basat en la descoberta de l'entorn i en el respecte al medi ambient.

Els organismes han d'adaptar l'entorn per donar solucions. El compromís del sector i una bona senyalització funcional, amb un bon disseny, permeten oferir qualitat i promocionar els municipis.

A CHAPER oferim una gran gamma de productes per donar solucions a totes aquestes necessitats.

PROMOCIÓ DEL MUNICIPI
Cal que els municipis, que disposen d'atractius per als visitants i que es volen promocionar, informin d'una manera visual de les possibilitats que hi té el visitant i facin una bona presentació d'aquests recursos turístics.

A CHAPER presentem diferents solucions per desenvolupar una bona estratègia turística de promoció del municipi.

ITINERARIS TURÍSTICS I RECORREGUTS
Per col·laborar en la promoció del coneixement d'un entorn, cal crear recorreguts que integrin els diferents patrimonis temàtics.

El sistema està format per un conjunt d'elements situats en uns emplaçaments determinats, que puguin orientar el visitant en el recorregut.

PUNTS D'INFORMACIÓ
Els punts d'informació són un dels elements més importants i que cal tenir en compte en la promoció turística del municipi.

L'equip tècnic de CHAPER recull tota la informació sobre la zona, l'analitza i la plasma en un disseny final atractiu, innovador i funcional, que doni resposta a totes les necessitats i interrogants del visitant.

ELEMENTS PERSONIFICATS
A CHAPER disposem d'un departament tècnic preparat per desenvolupar qualsevol projecte de senyalització en totes les seves fases.

Dissenyem elements totalment personificats i integrats en l'entorn on han de ser situats, per cobrir totes les necessitats informatives del visitant.

SENYALITZACIÓ IN SITU D'ELEMENTS TURÍSTICS
És una senyalització que ofereix informació de cada element dels recorreguts. Normalment solen ser punts finals d'una senyalització orientativa. 
És important estudiar detalladament l'entorn on s'han de col·locar.